Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Mikosze, gmina Orzysz.

Znak: RGI.6733.3.7.2013.DKO                                     Orzysz, 26 sierpnia 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 26.08.2013 r. znak RGI.6733.3.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ budowie sieci energetycznej: napowietrznej linii 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii niskiego napięcia nN – kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm² do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 217, 200 i do zasilania innych położonych w tym rejonie działek, przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Mikosze na działkach o nr 193, 199, 198, 217, 200, Gmina Orzysz ”.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11 w dniach od 26 sierpnia do 10 września 2013 r.

 

 

BURMISTRZ ORZYSZA

Tomasz Jakub Sulima

 

 

Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2013 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2013 15:04
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 1906 razy