Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - dz. nr geod. 521, obręb Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Orzyszu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Orzyszu oznaczona numerem geodezyjnym 521 o pow. 3000 m2.
Nieruchomość sklasyfikowana  jako  PS IV kl. Nieruchomość położona w strefie  pośredniej miasta Orzysz przy ulicy Kolejowej.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne, zabudowa  przemysłowo usługowa i tereny kolejowe. Kształt działki regularny, prostokątny. Elektryczność, woda
i kanalizacja w sąsiedztwie. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr OL1P/00012885/8, nie jest obciążona hipotecznie ani też inni zobowiązaniami..
Cena nieruchomości brutto wynosi 75 780,00 zł.
Nieruchomość powyższa w planie zagospodarowania symbolem „ PS- tereny przemysłowo – składowe”
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Jeśli w/w  nieruchomość  nie zostanie  sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z  przetargu.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.
Wykaz niniejszy podaje się do  publicznej wiadomości od dnia 11.05.2015 r. do dnia 23.06.2015 r.

Nieruchomość sklasyfikowana  jako  PS IV kl. Nieruchomość położona w strefie  pośredniej miasta Orzysz przy ulicy Kolejowej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne, zabudowa  przemysłowo usługowa i tereny kolejowe. Kształt działki regularny, prostokątny. Elektryczność, woda i kanalizacja w sąsiedztwie. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr OL1P/00012885/8, nie jest obciążona hipotecznie ani też inni zobowiązaniami.

Cena nieruchomości brutto wynosi 75 780,00 zł.

Nieruchomość powyższa w planie zagospodarowania symbolem „ PS- tereny przemysłowo – składowe”

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w  nieruchomość  nie zostanie  sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z  przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do  publicznej wiadomości od dnia 11.05.2015 r. do dnia 23.06.2015 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2015 21:05
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2015 21:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1489 razy