Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Orzysza o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Orzysz na 2012 rok.
Na podstawie art. 34a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 13 stycznia 2012r. do 03 lutego 2012r., do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wykazu kąpielisk na 2012r.

Zawiadomienie wraz z projektem uchwały umieszcza się:
a)na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
b)na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie na adres tutejszego urzędu lub pocztą elektroniczną na adres iwona.borzymowska@um.orzysz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia 03 lutego 2012 roku.


Orzysz, dnia 13 stycznia 2012r.


Z. up. Burmistrza
(-) mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
Zastępca Burmistrza

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 sty 2012 14:47
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2012 15:17
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2312 razy