Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ Z DNIA 20 LUTEGO 2023 R.

„Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz o numerze rejestracyjnym NPI X111”

1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Gmina Orzysz 
ul. Rynek 3 
12-250 Orzysz

2. Pracownik prowadzący sprawę: 
Podinspektor
Izabela Bańkowska, e-mail izabela.bankowska@um.orzysz.pl 

3. Przedmiotem zamówienia było: 

„Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz o numerze rejestracyjnym NPI X111”

4. Uzasadnienie: 
Unieważnienie przetargu ze względu na brak ofert. Powtórne ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
 

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przetarg. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski      

Data powstania: czwartek, 23 mar 2023 13:25
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2023 13:28
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 205 razy