Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Decyzja Nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. (znak:WIG.6733.2.2019.DGA) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr (według załącznika graficznego): 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1, obręb geodezyjny 10 - Grądy, gm. Orzysz oraz 25, 238, 227/2, 237/1, obręb geodezyjny 1 - Aleksandrowo, gm. Orzysz.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 maj 2019 12:15
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2019 12:23
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 839 razy