Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ

Burmistrz Orzysza ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz o numerze rejestracyjnym NPI X111.

Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
tel. 87 307 01 60
fax. 87 307 09 50
adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl
adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Licytacja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w Sali nr 113, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Rynek 3.
  
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Ww. samochód pożarniczy można obejrzeć w miejscowości Orzysz po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 535 427 817:
Od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00,
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu pok. 
nr 004 lub pod numerem tel. 87 307 09 58.

3. Przedmiot przetargu:
Samochód specjalny- pożarniczy marki Mercedes-Benz  o numerze rejestracyjnym NPI X111 i przebiegu kilometrów: 34 931 km o następujących danych technicznych:
- model i typ samochodu: Mercedes-Benz 408G,
- właściciel: Urząd Miejski w Orzyszu,
- nr ramy: 3090121300445,
- rok produkcji: 1971,
- silnik (zapłon, ukł. cyl.): ZI, R-4,
- pojemność silnika/moc: 2 200,0 cm3/62,0 kW,
- dop. Masa całkowita: 4 850 kg,
- ilość miejsc: 9,
- masa własna: 3 170 kg,
- ogumienie: Michalin 600R16 XCA,
- wyposażenie pojazdu: wyposażenie stacjonarne w zabudowie stosownie do przeznaczenia pojazdu tj. komory – półki boczne na sprzęt gaśniczy, pompa wody z napędem od silnika pojazdu, hak holowniczy, bagażnik dachowy ze stelażem na drabinę.
Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC, nie posiada aktualnych badań technicznych. Aktualny stan pojazdu przedstawia załączona do ogłoszenia dokumentacja fotograficzna.

4. Cena wywoławcza: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium: 300,00 zł
Kwota postępowania: 100,00 zł

5. Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium nie później niż do dnia 
24 kwietnia 2023 r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Orzyszu W-M BS Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z dopiskiem „Wadium- przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz nr rej. NPI X111”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto (dowód wpłaty wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu).

6. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego. 
Umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania. Nabywca, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników postępowania o wyborze jego oferty na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Wydanie samochodu pożarniczego nabywcy nastąpi protokołem przekazania niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.

7. Informacje dodatkowe:
Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Sprzedaż nie może nastąpić po cenie niższej od ceny wywoławczej ponadto w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę, jednostce przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych.
Sprzedaż samochodu pożarniczego nie podlega podatkowi VAT.

W załączeniu: 
Zdjęcia szt. 8 – stanowiące załącznik nr 1.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na  sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy Orzysz zamieszczono na BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.    

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski                                  

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 mar 2023 13:29
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2023 13:34
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 262 razy