Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - garaż o konstrukcji stalowej

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę budynku garażowego o konstrukcji stalowej w zadaniu pn.: „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.
Pliki do pobrania: