Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego nr 1 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz”

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro
i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KARTER Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 14
18-411 Śniadowo

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.05.2014 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:    KARTER Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:    ul. Cmentarna 14, 18-411 Śniadowo
Cena oferty brutto:    12 900,67 zł

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:    Instalatorstwo Sanitarne i C.O, Andrzej Banach
Adres Wykonawcy:    ul. Konstytucji 3 – go Maja 2A lok. 55, 18-400 Łomża
Cena oferty brutto:    19 452,06 zł

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy:    Usługi Ogólno – budowlane WAS - DUD
Adres Wykonawcy:    Borki 2/2, 12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto:    16 694,89 zł

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: piątek, 16 maj 2014 15:20
Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 15:23
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1646 razy