Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2016 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"

Zadanie było dotowane na podstawie umowy 00428/16/16023/OZ-LZ/D z dnia 12.08.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Orzysz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Kwota dofinansowania obejmowała 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (uchwała nr 1096/Mer/2016 z dnia 11.08.2016 roku Zarządu WFOŚiGW).W ramach zadania unieszkodliwiono 23,008 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.157,77 zł, w tym dofinansowanie 10.334.10 zł.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:12
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 11:24
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1501 razy