Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

 

                                                                                    OGŁOSZENIE

 Zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity: Dz.U  z 2014r poz. 1153 ze zm.) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, sporządzonego dla lasów komunalnych Gminy Orzysz.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, pokój nr 48 w terminie do dnia 23 listopada 2015r.

                                                                                                                                      Z-ca Burmistrza

                                                                                                                                    mgr Leszek Gryciuk

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 25 wrz 2015 09:52
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2015 10:01
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Joanna Koronkiewicz
Artykuł był czytany: 1516 razy