Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Gminy Orzysz wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich:

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Gminy Orzysz
Adres: Gmina Orzysz,
NIP 8491504380 
ul Rynek 3,12-250 Orzysz

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm. )organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
a)  określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy - transport drogowy autobusowy,
b) obszar objęty przedmiotem zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej której organizatorem jest Gmina Orzysz, obejmującej obszar Gminy Orzysz  oraz gminy, z którymi zawarto stosowne porozumienia. Przewidywana liczba wzkm na sieci komunikacyjnej - do 1.400.000  wzkm w skali roku.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
1.01.2024 r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Umowa na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 36 miesięcy 

VI. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1343 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Orzysz - Organizatora,
- Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Orzysz- Organizatora,
- Strona internetowa organizatora Gminy Orzysz.

BURMISTRZ

/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 29 lis 2022 10:31
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2022 10:34
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 275 razy