Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.

                                                                                                                                                                                      Mieszkańcy
                                                                                                                                                                                      Gminy Orzysz


Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Orzysza, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Orzyszu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Raport za rok 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem przedkładanym Radzie oraz Mieszkańcom. Stanowi on podstawę do oceny działalności Burmistrza Orzysza w 2018 r.


 Informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Orzyszu
dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:00
zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Orzysz za 2018 rok”.


 W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad  Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Orzyszu
/-/ Anna Pilarczyk
 
Załączniki:
1.    Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Orzysz
2.    Wzór listy poparcia zgłoszenia do zabrania głosu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 cze 2019 14:49
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 15:04
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 1077 razy