Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU Stacja Paliw „Krzyś” Jerzy Lubiecki
ul. Rynek 6, 12 – 250 Orzysz
Cena oferty brutto: 122 276,50 zł
Wartość stałego opustu w 2015 r. – benzyna bezołowiowa Pb 95: 19 groszy
Wartość stałego opustu w 2015 r. – olej napędowy: 19 groszy

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jej koszt mieści się w zaplanowanym budżecie oraz uzyskała ona korzystniejszy bilans cenowy.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.11.2014 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
------------------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Okoń Company Tadeusz Okuniewski
Adres Wykonawcy: ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz
Cena oferty brutto: 121 098,10 zł
Wartość stałego opustu w 2015 r. – benzyna bezołowiowa Pb 95: 10 groszy
Wartość stałego opustu w 2015 r. – olej napędowy: 10 groszy
Łączna liczba uzyskanych punktów: 104,22

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: PHU Stacja Paliw „Krzyś” Jerzy Lubiecki
Adres Wykonawcy: ul. Rynek 6, 12 – 250 Orzysz
Cena oferty brutto: 122 276,50 zł
Wartość stałego opustu w 2015 r. – benzyna bezołowiowa Pb 95: 19 groszy
Wartość stałego opustu w 2015 r. – olej napędowy: 19 groszy
Łączna liczba uzyskanych punktów: 179,80

 

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: piątek, 21 lis 2014 15:14
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 15:18
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1542 razy