Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa budynku Biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską na działce o nr geodezyjnym 258/1 położonej w obrębie Dąbrówka, gmina Orzysz.

WIG.6733.3.9.2016.DGA                                                            Orzysz, 26 kwietnia 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

 

        Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 3/16 z dnia 26.04.2016 r. (znak: WIG.6733.3.2016.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowie budynku Biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską na działce o nr geodezyjnym 258/1 położonej w obrębie Dąbrówka, gmina Orzysz.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 28 kwi 2016 09:03
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2016 09:13
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1403 razy