Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa biogazowni

Nasz  znak:                                                                    Data:

RGI.6220.3.2012                                           Orzysz, dnia 26 października 2012r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz”

na działce o numerze geodezyjnym : 411/28 położonej w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

wszczętej na wniosek z dnia 17 lipca 2012 roku przez Fundację AGRO-MAZOWIA ul, Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda.

           W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą przed wydaniem ww. decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu  przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 11.).

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.

                                                                                 Burmistrz Orzysza

                                                                                 mgr Tomasz Jakub Sulima

                                                                 

Data powstania: piątek, 26 paź 2012 11:41
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 11:53
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 3824 razy