Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WIG.6733.3.2.2016.DGA                                                    Orzysz, 04 marca 2016 r.            

 

 

 

                                                    OBWIESZCZENIE

 

 

           Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia, iż na wniosek z dnia 26.02.2016 r., (data wpływu 03.03.2016 r.) Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka” na działce o nr ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

        Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,
w pokoju nr 49.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 4 mar 2016 15:51
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2016 15:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1722 razy