Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniupostępowania dowodowego

Przebudowa drogi w Piankach gmina Orzysz
Nasz znak: Data:
RGI.6220.1.2012 Orzysz, dnia 23 kwietnia 2012 r.
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

… PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1700 N OD DROGI POWIATOWEJ NR 1720 N – PIANKI – DROGA KRAJOWA 63.

zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych : 15 , 127 , 44/2 w obrębie Pianki i o nr geodezyjnym 236 w obrębie Aleksandrowo gmina Orzysz, wszczętej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, 12 – 200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6 , z dnia 28 .12. 20011 r.
W związku z powyższym informuje się , że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia , strony mogą przed wydaniem w/w decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 15 , pokój nr 11).
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12 – 200 Pisz , ul. Czerniewskiego 6
2. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Orzyszu
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu
4. a/a.
Data powstania: wtorek, 24 kwi 2012 08:22
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2012 15:02
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2297 razy