Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz – w szczególności zgodnie z zapisami Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości
Krzysztof Jórzak
ul. Rybacka 3,
12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto: 45 867,60 zł

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:    Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Kredytowego, Marek Jacek Kubiak
Adres Wykonawcy:    ul. Głowackiego 4A / 17, 10 – 448 Olsztyn
Cena oferty brutto:   76 785,00

Oferta zostaje odrzucona gdyż cena oferty brutto przewyższa zaplanowany budżet na te zadanie. Planowany budżet na to zadanie wynosi: 46 500,00 zł brutto.

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:    RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:    ul. Kajki 7/6, 10 – 546 Olsztyn
Cena oferty brutto:   60 823,50 zł

Oferta zostaje odrzucona gdyż cena oferty brutto przewyższa zaplanowany budżet na te zadanie. Planowany budżet na to zadanie wynosi: 46 500,00 zł brutto.

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy:    Agencja Inwestycyjna Nieruchomości, Krzysztof Jórzak
Adres Wykonawcy:    ul. Rybacka 3, 12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto:   45 867,60 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania postępowania oraz cena jej mieści się
w zaplanowanym na to zadanie budżecie. Planowany budżet na to zadanie wynosi: 46 500,00 zł brutto.
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy:    PIELA – NIERUCHOMOŚCI s.c., Monika Prostko – Piela,Waldemar Piela
Adres Wykonawcy:    Mickiewicza 15,Vp. 19 – 300 Ełk
Cena oferty brutto:   99 340,00 zł

Oferta zostaje odrzucona gdyż cena oferty brutto przewyższa zaplanowany budżet na te zadanie. Planowany budżet na to zadanie wynosi: 46 500,00 zł brutto.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 11:31
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 11:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1664 razy