Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne - "Budowa linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko"

Zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu Budowa linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko”.

Konsultacje społeczne:  30 maja 2022r., MOSiR w Orzyszu ul. Os. Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz.
Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Prosimy o przesyłanie ankiet w przedmiotowej sprawie do dnia 17 czerwca 2022r. Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres konsultacje.stes@egis-poland.comlub  drogą  pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne –„Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka –Łomża –Pisz –Giżycko” oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

MAPA

broszura

ankieta