Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele na działce o nr geodezyjnym 75 położonej w obrębie Dziubiele, gmina Orzysz.

WIG.6733.5.12.2016.DGA                                                         Orzysz, 03 czerwca 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

 

      Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 5/16 z dnia 03.06.2016 r. (znak: WIG.6733.5.2016.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele” na działce o nr geodezyjnym 75 położonej w obrębie Dziubiele, gmina Orzysz.  

     Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: środa, 8 cze 2016 08:59
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 09:03
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1244 razy