Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji z dnia 06.05.2013 r. znak RGI.6733.2.2013.DK .

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/1, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217 i 199 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz.”.

Znak: RGI.6733.2.2.2013.DK                                              Orzysz, 09 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 08.07.2013 r. znak RGI.6733.2.1.2013.DK wygaszającej decyzję z dnia 06.05.2013 r. znak RGI.6733.2.2013.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/1, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217 i 199 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz.”.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11 w dniach od 09 do 24 lipca 2013 r.

 

 

BURMISTRZ ORZYSZA

Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 14:43
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 14:53
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 2208 razy