Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PRZYJĘCIU PROGRAMU USUWANIA AZBESTU UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ

Burmistrz Gminy Orzysz podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą nr XL/273/13 Rady Miejskiej    w Orzyszu z dnia23 października 2013 r. został przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz na lata 2013-2032”. Program był współfinansowany w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Pliki do pobrania: