Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Nasz znak: Data:
RGI.II.7331-ŚR/13/09 Orzysz, dnia 06 marca 2012r.



ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Zabudowa Hotelowa o Profilu „SPA & WELNESS”
zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 153 w obrębie Nowe Guty.
wszczętej na wniosek z dnia 22 września 2009 roku przez Pana Edwarda Bolesława Ratyńskiego ul. Dworska 7 02-654 Warszawa.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą przed wydaniem ww. decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 11.).
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.


Do wiadomości:
1. Edward Bolesław Ratyński
ul. Dworska 7 02-654 Warszawa,
2. Firma Usługowo-Handlowa „EKO-AR” Danuta Kowalewska
19-300 Ełk,
3. Sołtys wsi Nowe Guty,
4. BIP Orzysz,
5.Tablica ogłoszeń Urzędu,
6. Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez podanie
do publicznej wiadomości,
7. a/a.

Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 11:12
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 11:24
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 3435 razy