Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego nr 2 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz”

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Ogólno – budowlane WAS - BUD
Borki 2/2
12-200 Pisz

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.06.2014 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:            Dacholand – Usługo Ogólnobudowlane,
Marcin Malinowski, Piotr Sówka s.c.
Adres Wykonawcy:            ul. Sienkiewicza 30, 18 – 500 Kolno
Cena oferty brutto:            43 262,70 zł

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:            PHU PRIMABUD, Patrycjusz Sokołowski
Adres Wykonawcy:            ul. Polna 11, 12-250 Orzysz
Cena oferty brutto:            39 729,00 zł

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy:            Usługi Ogólno – budowlane WAS - BUD
Adres Wykonawcy:            Borki 2/2, 12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto:            33 362,84 zł

Lp.: 4
Nazwa wykonawcy:            Przedsiębiorstwo Robót Lądowych, Mielechowicz Jacek
Adres Wykonawcy:            ul. Mickiewicza 1 lok. 49, 19-300 Ełk
Cena oferty brutto:            62 189,62 zł

Data powstania: czwartek, 5 cze 2014 08:02
Data opublikowania: czwartek, 5 cze 2014 08:05
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1847 razy