Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

Burmistrz Orzysza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

W ramach projektu realizowane będą zadania: odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Orzysz dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.

Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Orzysz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu -  85% kosztów kwalifikowanych,  pozostałe 15% będzie zobowiązany ponieść właściciel nieruchomości.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie  Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Orzyszu inspektor Patrycja Ostrowska, telefonicznie pod nr 87 4241575 lub osobiście – pokój nr 12.Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia , na stronie www.orzysz.pl oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 12.   

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 sty 2017 07:48
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 08:02
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1307 razy