Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Znak: Data:
RGI.II.7331-ŚR/13/09 Orzysz, dnia 03 listopada 2011r.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamia, że w dniu 02 listopada 2011 r. do tut. Urzędu został dostarczony przez Edwarda Bolesława Ratyńskiego zam. ul. Dworska 7, 02-654 Warszawa,
Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez Firmę Usługowo-Handlowa „EKO-AR” Danuta Kowalewska 19-300 Ełk,
dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ZABUDOWA HOTELOWA O PROFILU SPA & WELLNESS”,
na działce o nr ewidencyjnym 153 zlokalizowanej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz., oraz zapewnia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona będzie ocena oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W terminie do dnia 21 listopada 2011 r.. istnieje możliwość konsultacji społecznych, składania uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15. 30, w dniach od poniedziałku do piątku oraz o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 10:01
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2011 10:05
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 2700 razy