Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Lp.

Obręb

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

1

Nowe Guty

cz. dz. 265/1

150 m2

w tym

Lz VI – 150 m2


A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej, spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa do wycinania drzew i projektowania zabudowy

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat
z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową

niezabudowana

180,00 zł / miesiąc + Vat – stawka płatna
w okresie 01.06 – 31.08

(1,20 zł / m2na działalność handlową
i usługową – stawka miesięczna płatna do 15 każdego miesiąca)

 

90,00 zł / miesiąc + Vatstawka płatna
w okresie 01.09 – 31.05

(0,60 zł / m2 – na działalność handlową
i usługową, płatna do 15 każdego miesiąca – stawka ustalona z zastosowaniem § 8 pkt 2 Zarządzenia nr 55/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 02.04.2015 r.)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

2

Orzysz

cz. dz. 24/123,

cz. dz. 24/89

cz. dz. 24/123 – 91,40 m2

w tym Bi – 91,40 m2

wraz z budynkiem
o pow. 75 m2

w tym Bi – 75 m2

 

cz. dz. 24/89
o pow. 10 m2

w tym B 10 m2

dz. 24/123 – OL1P/00012655/7

 

B – tereny mieszkaniowe

 

dz. 24/89 -

11514

 

bez oznaczenia

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat
z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową oraz pod kioskami, pawilonami handlowymi
i usługowymi

zabudowana

Łącznie:

346,68 zł / miesiąc + Vat

w tym:

225,00 zł / miesiąc + Vat

(3,00 zł / m2 – pod kiskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąc)

 

121,68 zł / miesiąc +Vat

(1,20 zł / m2 – na działalność handlową
i usługową – stawka miesięczna płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

3

Orzysz

cz. dz. 522

50 m2

w tym

B – 50 m2

OL1P/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku z przeznaczeniem pod kioskami, pawilonami handlowymi
i usługowymi

zabudowana

150,00 zł / miesiąc

(3,00 zł / m2pod kiskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąc)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

Data powstania: środa, 22 kwi 2015 14:40
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 15:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1655 razy