Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorze na działce o nr geodezyjnym 103 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6733.4.9.2016.DGA                                                              Orzysz, 09 maja 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

 

          Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 4/16 z dnia 09.05.2016 r. (znak: WIG.6733.4.2016.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorze” na działce o nr geodezyjnym 103 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 14:04
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 14:12
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1463 razy