Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 66m, do zasilania budynków mieszkalnych nadziałce o nr ewidencyjnym 273 położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz.

WIG.6733.3.10.2015.DGA                                                        Orzysz, 09 listopada 2015 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

         Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Nr 1/15 z dnia 09.11.2015 r. (znak: WIG.6733.3.2015.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nN 0,4kV o długości 66m, do zasilania budynków mieszkalnych nadziałce o nr ewidencyjnym 273 położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz;

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2015 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2015 14:24
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1224 razy