Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pracownia Usług Inżynierskich
ul. Marii Konopnickiej 6/3,
12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto: 23 752,86 zł

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 10.11.2014 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
----------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólno – budowlane WAS - BUD
Adres Wykonawcy: Borki 2/2, 12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto: 42 229,74 zł

Oferta zostaje odrzucona gdyż nie spełnia kryteriów zapytania ofertowego – brak kosztorysu ofertowego. Ponadto cena oferty brutto przewyższa zaplanowany budżet na te zadanie.

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Pracownia Usług Inżynierskich
Adres Wykonawcy: ul. Marii Konopnickiej 6/3, 12 – 200 Pisz
Cena oferty brutto: 23 752,86 zł

Data powstania: piątek, 7 lis 2014 14:36
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2014 15:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1506 razy