Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wezwanie

do złożenia oświadczenia na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Burmistrz Orzysza informuje, że od 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) osoby posiadające nieruchomość na której zminiejszono naturalną retencję terenową mają obowiązek ponieść tzw. opłatę retencyjną.

Do poniesienia opłaty zobowiązani są właściciele:

  • nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na której wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, 
  • zmniejszenie retencji nastąpiło na skutek wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej,
  • nieruchomość nie jest ujęta w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby spełniające łącznie ww. warunki do złożenia załączonego oświadczenia oraz dostarczenia go do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Data powstania: czwartek, 5 wrz 2019 13:56
Data opublikowania: piątek, 6 wrz 2019 12:56
Opublikował(a): Anna Szaro
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 877 razy