Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie polegające na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035)
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 sty 2014 11:14
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 11:22
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1791 razy