Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz

WIG.6733.3.7.2023.AFL                                                                               

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977  ze zm.) w związku 
z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam iż, w dniu 24.10.2023 r. została wydana decyzja znak WIG.6733.3.6.2023.AFL o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Szymczyk w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz.


Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.10.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 25 paź 2023 14:36
Data opublikowania: środa, 25 paź 2023 14:37
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 84 razy