Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4”

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, iż w dniu 13.09.2017 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Po wszczęciu postępowania projekt decyzji o warunkach zabudowy przesłano do uzgodnień, m.in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z racji przylegania do pasa drogi krajowej nr 16.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wydała w dniu 06.09.2017 r. postanowienie (znak: O.OL.Z- 3.4351.357.2017.t) odmawiające uzgodnienia w/w inwestycji z uwagi na brak konkretnego określenia podłączenia komunikacyjnego do drogi publicznej oraz zbyt małej odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 16.

Wnioskodawca w dniu 01.09.2017 r. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Rozpatrzenie sprawy wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia GDDKiA w Olsztynie.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 12:58
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 13:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 999 razy