Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Gmina Orzysz informuje o zrealizowanym w 2015 roku zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”.

Zadanie było dotowane na podstawie umowy 00198/15/16023/OZ-LZ/D z dnia 30.06.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Orzysz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Kwota dofinansowania obejmowała 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (uchwała nr 550/Mer/2015 z dnia  16.05.2015 roku Zarządu WFOŚiGW).W ramach zadania unieszkodliwiono 16,033 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.673,05 zł, w tym dofinansowanie 5.672,08 zł.

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 09:12
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 09:21
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1448 razy