Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

 

Lp.

Obręb

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

1

Orzysz

cz. 256/10

300 m2

w tym

RIV b – 300 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

24,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

2

Orzysz

cz. 305/23

300 m2

w tym

B – 300 m2

OL1P
/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

24,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

3

Orzysz

cz. 256/10

16 m2

w tym

B – 16 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

16,00 zł + Vat  / miesiąc

(1,00 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

4

Orzysz

cz.
202/7

850,00 m2

w tym RIV a – 850,00 m2

12621

 

nieruchomość miejska

ZP – tereny zieleni parkowej

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

68,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

5

Orzysz

cz. 316/12

144 m2

w tym B – 144 m2

12885

 

brak oznaczenia

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

6

Orzysz

cz. 328/12

192 m2

w tym B – 192 m2

12884

 

B – tereny mieszkaniowe

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

7

Orzysz

cz.

252/5

24 m2

w tym Bp – 24 m2

12621

 

nieruchomość miejska

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

24,00 zł + Vat / miesiąc

(1,00 zł / m2 – stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

8

Orzysz

cz. 322/7

43 m2

w tym B 43 m2

12884

 

brak oznaczenia

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

9

Orzysz

cz. 204/45

150 m2

w tym RIVb – 150 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

10

Orzysz

cz. 195/15

29 m2

w tym B – 29 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych

 

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

29,00 zł + Vat / miesięcznie

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

 

11

Orzysz

cz. 92/4

200 m2

w tym R IIIb – 200 m2

12655

 

B – tereny mieszkaniowe

ZN – tereny zieleni nieurządzonej

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

12

Orzysz

cz. 195/15

20 m2

w tym B - 20 m2

12621

 

nieruchomość miejska

KS – tereny zaplecza komunikacji samochodowej – parkingów i garaży

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

20,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

13

Orzysz

cz. 204/45

18 m2

w tym B – 18 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

18,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

14

Orzysz

cz. 256/10

14 m2

w tym B – 14m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

14,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

 

 

 

15

Orzysz

cz. 371/9

250 m2

w tym RV – 250 m2

OL1P/00012884/1

 

B – tereny mieszkaniowe

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

nie zabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

16

Orzysz

cz.

378/6

500 m2

w tym RIV – 507 m2

12802

 

brak oznaczenia
w KW

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

40,56 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

17

Orzysz

cz. 268/3

300 m2

w tym RV - 300m2

12621

 

nieruchomość miejska

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

24,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

18

Orzysz

cz. 316/24

98 m2

w tym B – 98 m2

12885

 

brak oznaczenia w KW

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

 

 

 

19

Orzysz

cz. 305/23

85 m2

w tym B – 85  m2

OL1P/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

20

Orzysz

cz. 194/35

16 m2

w tym B - 16 m2

OL1P/00040709/6

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

16,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

21

Orzysz

cz. 194/35

16 m2

w tym B - 16 m2

OL1P/00040709/6

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

16,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

22

Orzysz

277/2

0,1188 ha

w tym

B - 707 m2

Ls V - 481 m2

16621

 

nieruchomość miejska

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

95,04 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

 

 

23

Orzysz

cz.

336/2

150 m2

w tym

R IVb - 150 m2

12884

 

brak oznaczenia
w KW

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

24

Orzysz

cz. 305/23

96 m2

w tym

R IVb - 96 m2

OL1P/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

25

Orzysz

cz. 250/25

14,50 m2

w tym

B - 14,50 m2

12621

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

14,50 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

26

Orzysz

cz. 111/70

32 m2

w tym B - 32 m2

12655

 

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

 

 

 

 

 

zabudowana

32,00 zł + Vat

(1,00 zł / m2 stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

27

Kamieńskie

cz. 4/2

400 m2

w tym Ł IV – 400  m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe

niezabudowana

1 000,00 zł

(2,50 zł / m2 – roczna stawka na cele letniskowe i rekreacyjne działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. 16 marca 2015 r. do 06.04.2015 r.

 

Zastępca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2015 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2015 15:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1765 razy