Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów oraz sprzętu.

Burmistrz Orzysza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy.
Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Orzysz
7) złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę
Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.
Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:
1)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2)oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
3)oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.
Kandydatów mogą zgłaszać również:
- sołtysi,
- izba rolnicza,
- związek zawodowy rolników,
- organizacja społeczno - zawodowa rolników,
- izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
- grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Wnioski należy składać do 20 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu p. nr 21 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl lub w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 mar 2010 09:51
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 15:34
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2964 razy