Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149516-2015 z dnia 2015-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzysz
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe remont drogi podzielono na dwa etapy. Aktualnie droga prowadząca do wsi Gaudynki, łącząca wieś z drogą krajową nr 63 na początku odcinka ma nawierzchnię brukowcowo- żwirową. Celem...
Termin składania ofert: 2015-07-06

Numer ogłoszenia: 162424 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149516 - 2015 data 19.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, fax. 087 4241050.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
  • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1-Cena-80, 2-doświadczenie-10, 3-termin realizacji-10.
  • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1-cena -80, 2-termin realizacji 20.