Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.

„Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr. geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1, 231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”

Nasz  znak:                                                                         Data:

RGI.6733.3.2012.GZ                                         Orzysz, dnia 07 stycznia  2013r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80, poz. 717 ze zm) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm)

Burmistrz Orzysza

podaje do publicznej wiadomości, że

w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia

postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

„Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr. geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1,  231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”

 

Ewentualne wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia proszę składać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu  ul. Giżycka 15 pokój nr 11, w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od dnia podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu zastosowano powiadomienie publiczne poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na słupie ogłoszeniowym w miejscowości Ogródek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Burmistrz Orzysza

mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 12:50
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 13:20
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 1951 razy