Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Piankach

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn.”Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”