Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Dotyczy decyzji z dnia 18.10.2013 r. znak RGI.6733.4.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak: RGI.6733.4.15.2013.DKO

Orzysz, 18 październik 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 18.10.2013 r. znak RGI.6733.4.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, złącza kablowego SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz napowietrznej linii nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 3, 94/2, 93/1, 18/1, 33, 30/2, 32, 90, 48, w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz oraz na działkach: 1/1, 1/2, 2/2, 4/66, 4/106, 4/115, 237/3, 237/4, 237/5, 238/2, 238/3 w obrębie geodezyjnym Pańska Wola w miejscowości Biała Giżycka, gmina Wydminy.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11 w dniach od 18 października do 04 listopada 2013 r.

 

 

Burmistrza Orzysza

mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2013 11:33
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2013 11:42
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1645 razy