Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Przeznaczenie do dzierżawy działek w Orzyszu, w miejscowości Kamieńskie i Drozdowo.

 

Burmistrz Orzysza

12-250 Orzysz

ul.Giżycka 15

Podaję do publicznej wiadomości że wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu  Miejskiego w Orzyszu.

Przedmiotem wykazów jest dzierżawa na okres do trzech lat cz. działek: nr. 328/12.111/64,316/12,250/25,514/1,152/75,103/1,371/6,110/4,309/6 położonych w Orzyszu  oraz działki 321/20 położonej w Orzyszu.

Przedmiotem wykazu jest również  dzierżawa na okres do trzech lat części działki nr 4/2 położonej w miejscowości Kamieńskie i części działki 41/5 położonej w miejscowości Drozdowo.