Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacji projektu sieci wod.kan. na terenie zabudowy letniskowej w miejscowości Góra gm. Orzysz

 

ZAWIADOMIENIE

Urząd Miejski w Orzyszu zawiadamia mieszkańców wsi Góra oraz właścicieli działek letniskowych w Górze, iż w środę 23.09.2015r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu (w sali posiedzeń –pok. nr 1) odbędzie się konsultacja opracowywanego projektu (dokumentacji technicznej) sieci wod.kan. dla zabudowy letniskowej nad jeziorem Tyrkło w m. Góra. Tematem spotkania jest przede wszystkim podjęcie decyzji o wybranych rozwiązaniach technicznych sieci kanalizacji sanitarnej ( kolektor tłoczny, lokalizacja przepompowni ścieków i sieć grawitacyjna) oraz ustalenie przebiegu trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W sprawie uzgodnień dotyczących projektowanych sieci Projektant rozesłał do zainteresowanych propozycję przebiegu sieci wod. kan. na terenie zabudowy letniskowej wraz z drukiem oświadczenia. Osoby które nie odesłały oświadczeń proszone są o odesłanie lub przekazanie oświadczeń w dniu spotkania z odpowiedzią pozytywną lub negatywną.

            W spotkaniu udział wezmą :

1. Pan Leszek Marek Gryciuk - Z-ca Burmistrza

2. Pani Agnieszka Cąkała Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska

3. Pan Grzegorz Sobotka – Prezes Spółki ZUK Orzyszu sp. z o.o.

4. Pani mgr inż. Renata Kuczyńska - Projektant – „PROJEKTOR Renata Kuczyńska” Suwałki

Pliki do pobrania: