Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko - biogazownia

Nasz znak:                                                                               Data:

RGI.6220.3.2012                                                   Orzysz, dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),

zawiadamia

że w dniu 29.08.2012r. po rozpatrzeniu wniosku Fundacji AGRO-MAZOWIA ul, Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda wydane zostało postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

... „Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz”…

na działce o numerze geodezyjnym : 411/28 położonej w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 11 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor: Fundacja AGRO-MAZOWIA

ul. Wiśniowa 17

11-034 Stawiguda

2.   Pełnomocnik: Katarzyna Wichman

ul. Ługańska 16

61-308 Poznań

3.   Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Orzyszu

4.   Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Orzyszu

5.    Strony postępowania w/g wykazu

6.    A/a

 

Data powstania: czwartek, 30 sie 2012 13:59
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2012 14:25
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2143 razy