Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. Uchwała Nr L/287/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023. Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2301), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pisza, Burmistrza Orzysza, Burmistrza Rucianego-Nidy, Burmistrza Białej Piskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje: 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023 w porze dziennej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023 w porze nocnej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/227/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 gru 2022 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2023 08:57
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 202 razy