Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WIG.6733.1.2.2016.DGA                                               Orzysz, 09 lutego 2016 r.            

 

 

                                                    OBWIESZCZENIE

 

           Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia, iż na wniosek z dnia 04.02.2016 r., (data wpływu 08.02.2016 r.) Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska-Szulcbacher prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz” na działkach
o nr ewidencyjnych 26, 144/4, 158, 89/4, 160/1 położonych w obrębie geodezyjnym Chmielewo oraz 226, 90/1, 223, 224, 298, 99, 100/1, 3/6, 31/5, 283, 135/4, 299, 264, 297, 302, 304, 276, 277, 287, 106/3, 135/6, 135/5, 3/5, 110/3, 110/2, 4/1, 22/2, 23, 5/2, 25/1, 25/2, 26/2, 7/9, 29/4, 29/1, 7/7, 32/1, 33/1, 36/4, 36/6, 37/1, 37/3, 38/2, 38/3, 38/4, 40/2, 40/1, 41/1, 41/2, 44/1, 305/1, 44/2, 305/2, 84/2, 84/4, 84/3, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 46/1, 46/2, 89, 86, 47/2, 52, 15, 14/23, 156 położonych w obrębie geodezyjnym Dziubiele, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 11 lut 2016 15:28
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 15:35
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1760 razy