Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.

WIG.6733.1.16.2016.DGA                                                     Orzysz, 21 kwietnia 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

 

             Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 2/16 z dnia 21.04.2016 r. (znak: WIG.6733.1.2016.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz” na działkach o nr ewidencyjnych 26, 144/4, 158, 89/4, 160/1 położonych w obrębie geodezyjnym Chmielewo oraz 226, 90/1, 223, 224, 298, 99, 100/1, 3/6, 31/5, 283, 135/4, 299, 264, 297, 302, 304, 276, 277, 287, 106/3, 135/6, 135/5, 3/5, 110/3, 110/2, 4/1, 22/2, 23, 5/2, 25/1, 25/2, 26/2, 7/9, 29/4, 29/1, 7/7, 32/1, 33/1, 36/4, 36/6, 37/1, 37/3, 38/2, 38/3, 38/4, 40/2, 40/1, 41/1, 41/2, 44/1, 305/1, 44/2, 305/2, 84/2, 84/4, 84/3, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 46/1, 46/2, 89, 86, 47/2, 52, 15, 14/23 położonych w obrębie geodezyjnym Dziubiele, gmina Orzysz.

       Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

                

Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 14:32
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1655 razy