Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Lp.

Obręb

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

1

Orzysz

cz. dz. 519

98 m2

w tym

R IV a – 98 m2

OL1P/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

PS – tereny przemysłowo - składowe

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

2

Orzysz

cz. dz. 256/10

340,00 m2

w tym

R IVb – 340,00 m2

12621

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

27,20 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

3

Orzysz

cz. dz. 256/10

340,00 m2

w tym

R IVb – 340,00 m2

12621

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

27,20 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

4

Orzysz

cz. dz. 256/10

221,00 m2

w tym

R IVb – 221,00 m2

12621

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

20,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

5

Orzysz

cz. dz. 205/30

cz.dz. 204/45

cz. dz. 205/30 – 280 m2
w tym ŁIV – 280 m2

 

cz. dz. 204/45 – 400 m2

w tym

B – 400 m2

cz. dz. 205/30

OL1P/00012621/0

LZ – grunty zadrzewione i zakrzewione

 

cz.dz. 204/45

12621

B – tereny mieszkaniowe

205/30 – ZP – tereny zieleni parkowej

204/45 - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele rolne

niezabudowana

54,40 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

6

Orzysz

  1. cz. dz. 291/8

480 m2

w tym

B – 480 m2

12885

 

bez oznaczenia

UN – tereny usług nieuciążliwych

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres

od 01.06.2015 r.
do 01.10.2015 r. lat na cele rolne

niezabudowana

12,80 zł / 4 miesiące

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do
1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

7

Kamieńskie

  1. cz. dz. 4/2

100 m2

w tym ŁIV – 100 m2

13609

 

niezabudowana działka gruntu

ZS - tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele letniskowe i rekreacyjne

niezabudowana

250,00 zł + Vat / rok

(2,50 zł / m2

na cele letniskowe i rekreacyjne – stawka roczna płatna do 01 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 14:51
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 14:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1633 razy