Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „ bezgotówkowy zakupu paliw do samochodów służbowych i pożarniczych Gminy Orzysz, Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz oraz sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz”:, informuję, iż wybrano najkorzystnijszą ofertę wykonawcy: PHU Stacja Paliw "Krzyś" Jerzy Lubiecki z ceną brutto 56.270,00 zł.


W toku postępowania w ustalonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1) OKOŃ Group Robert Okuniewski, 12-250 Orzysz, ul. Olsztyńska 1 z ceną brutto 56.920,00 zł

2) PHU Stacja Paliw "Krzyś" Jerzy Lubiecki, 12-250 Orzysz, ul. Rynek 6 z ceną brutto 56.270,00 zł


Każda z ofert spełnia wymagania formalne. Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHU Stacja Paliw "Krzyś" Jerzy Lubiecki ul. Rynek 6, 12-250 Orzysz.

Wskazana oferta spełnia wymagania zamawiającego

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2022 08:27
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2022 14:39
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 209 razy