Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Urząd Miejski w Orzyszu  zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 grudnia 2014 roku znak: GKR.3134.2.2014.GZI w sprawie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, w celu naliczania jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej.

W związku z naniesieniem zmian w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego zmiany usługi z „opracowania operatów szacunkowych  w celu naliczenia opłaty adiacenckiej” na „opracowanie operatów szacunkowych  w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, wyceny lokali, budynków i nieruchomości gruntowych oraz inwentaryzacji lokali będących własnością Gminy Orzysz” zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

Zamawiający informuje ponadto, że postępowanie w przedmiotowym zakresie będzie powtórzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Orzysza Nr 121/2014 z dnia 05 maja 2015 r.

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 28 sty 2015 09:14
Data opublikowania: środa, 28 sty 2015 09:20
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1667 razy